Værkoversigt

CNW værkfortegnelse

I tiden op til jubilæumsåret i 2015 færdiggjorde Dansk Center for Musikudgivelse en omfattende værkfortegnelse over Carl Nielsens værker kaldet CNW (Catalogue of Carl Nielsen’s Works). Det er en såkaldt tematisk-bibliografisk fortegnelse over alle Carl Nielsens kompositioner med angivelse af de første karakteristiske takter af hvert værk og med bibliografiske henvisninger til det enkelte værks kilder. Man kan desuden finde oplysninger om værkernes tilblivelsestidspunkt og første opførelse.

Værkfortegnelsen CNW samler og supplerer informationer fra en række udgivelser, først og fremmest den samlede udgave af Carl Nielsens værker. Den digitale udgave af værkfortegnelsen kan ses her: www.kb.dk/dcm/cnw.html.

 

…og en mindre værkoversigt

Nedenstående værkoversigt er ikke fuldstændig ned i alle detaljer, især ikke når det gælder enkeltsange, men tilstræber at give et rimelig detaljeret overblik over Carl Nielsens produktion.

Operaer

Saul og David (E. Christiansen), 1898–1901, København, 28/11 1902
Maskarade (V. Andersen, efter L. Holberg), 1904–6, København, 11/11 1906

Melodrama

Snefrid (H. Drachmann), 1893–4, København, 10/4 1894, rev. 1899

Scenemusik

En aften paa Giske (A. Munch), 1889, København, 15/1 1890
Atalanta (G. Wied og J. Petersen), 1901, København, 19/12 1901
Herr Oluf han rider (H. Drachmann), 1906, København, 9/10 1906
Tove (L. Holstein), 1906–8, København, 20/3 1908
Willemoes (L.C. Nielsen), 1907–8, København, 7/2 1908
Forældre (O. Benzon), 1908, København, 9/2 1908
Ulvens søn (J. Aakjær), 1909, Århus, 14/111909
Hagbarth og Signe (A. Oehlenschläger), 1910, København, 4/6 1910
Sankt Hansaftenspil (Oehlenschläger), 1913, København, 3/6 1913
Fædreland (Christiansen), 1915, København, 5/2 1916
Løgneren (J. Sigurjónsson), 1918, København, 15/2 1918
Aladdin (Oehlenschläger), op.34, 1918–19, København, 15/2 og 22/2 1919
Moderen (Rode), op.41, 1920, København, 30/1 1921
Cosmus (Christiansen), 1921, København, 25/2 1922
Ebbe Skammelsen (H. Bergstedt), 1925, København, 25/6 1925
Amor og Digteren (S. Michaëlis), op.54, 1930, Odense, 12/7 1930
Paaske-aften (N.F.S. Grundtvig), 1931, København, 4/4 1931

1.3.2 Orkestermusik

Orkestermusik

Andante tranquillo e Scherzo, str, c1887
Suite for Strygere, op.1, str, 1888, rev. 1889
Symfonisk Rhapsodi, 1888
Symfoni nr. 1, g-mol, op.7, 1891–2
Symfoni nr.2, De fire temperamenter, op.16, 1901–2
Helios, ouverture, op.17, 1903
Saga-drøm, op.39, 1907–8
Marseillaisen (Rouget de Lisle), c1909
Symfoni nr. 3, Sinfonia espansiva, op.27, 1910–11
Violinkoncert, op.33, 1911
Paraphrase over ‘Nærmere Gud til dig’, blæsere, instr. J. Reesen, 1912
Symfoni nr. 4, Det uudslukkelige, op.29, 1914–16
Pan og Syrinx, op.49, 1917–18
Symfoni nr. 5, op.50, 1921–2
Symfoni nr.6, Sinfonia semplice, 1924–5
Fløjtekoncert, 1926
En fantasirejse til Færøerne, rapsodisk ouverture, 1927
Klarinetkoncert, op.57, 1928
Bøhmisk-dansk folketone, parafrase, str, 1928

1.3.3 Korværker

Med orkester eller klaver

Hymnus amoris (A. Olrik, oversat til  latin af J.L. Heiberg), op.12, S, T, Bar, B, kor, ork, 1896–7
Kantate til Lorens Frølich Festen (Olrik), 1900
Kantate til Studentersamfundet (Drachmann), rec, S, Bar, mkor, str4tet, pf, 2hn,1901
Søvnen (Johannes Jørgensen), op.18, kor, ork., 1903–4
Kantate ved Universitetets Aarsfest (N. Møller), op.24, S, T, B, mkor, ork, 1908
Kantate ved Landsudstillingen i Århus (L.C. Nielsen), rec, S, B, kor, ork,1909, samarb. m. E. Bangert
Kantate til Mindefesten for Krøyer (L.C. Nielsen), rec, S, Bar, mkor, pf, 1909
Prologen ved Mindefesten for Shakespeare (H. Rode), S, T, B, kor, ork, 1916
Hymne (til Musikforeningens mindefest for Niels W. Gade, P. Richardt), kor, ork, 1917
Kantate til Grosserersocietetet (V. Rørdam), op. 31, rec, S, T, Bar, vl solo, kor, ork, 1917
Fynsk foraar (A. Berntsen), op.42, S, T, B, kor, ork., 1921
Hyldest til Holberg (H.H. Seedorff Pedersen), S, S, A, A, Bar, kor, ork, 1922
Jephta, arrangement af Giovanni Carissimis oratorium, solostemmer, kor, cemb(pf), str, ?1922
Kantate til Polyteknisk Læreanstalt (Seedorff Pedersen), 1929
Hymne til kunsten (Michaëlis), S, T, kor, blæsere, 1929
Kantate, Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse (Seedorff Pedersen), rec, Bar, kor, ork, 1930
Digtning i sang og toner (kantate til åbn. af Svømmehallen, Seedorff Pedersen), rec, mkor, blæsere, 1930

Uakkompagneret kor

Diverse korsatser, TTBB, 1887
Græshoppen (B. Ingemann), SS, 1899
Edderkoppens sang (Oehlenschläger), SSA, 1899
Kom blankeste sol (L. Thura), SSA, 1901
Morten Børups Majvise (M. Børup), SSA, 1906
Sidskensang (E. Aarestrup), SSAT, 1906
Kom Guds engel (Aarestrup), ATB, 1907
Serenade (H. Ploug), SATB, 1907
Aftenstemning (C. Hauch, efter M. Claudius), TTBB, 1908
11te Februar 1909 (kantate i anl. af 250-året for stormen på København, L.C. Nielsen), m. kor, 1909
Til snapsen: ‘Bel Canto’ (A. Berntsen), TTBB, 1909
Paaske-liljen (Grundtvig), TTBB, 1910
Ak, Julesne fra Bethlehem (Jørgensen), solo S, TTBB, 1914
Fredlys din jord (A.W. Holm), TTBB, 1914
Hil dig, vor fane (Grundtvig), TTBB, 1915
Hymne (P. Richardt), 1917
Sangbogen Danmark (diverse forfattere), c. 1923–4 [indeholder 22 nye udsættelser af Nielsen for 1–3st]
Hymne til Livet (S. Michaëlis), SSAA, 1923–4
Der er et yndigt land (Oehlenschläger), SATTB, 1924
Foraarssang (M. Børup), SATB, 1926
To Skolesange (V. Stuckenberg), SATB, 1929
Tre Motetter, op.55, 1929: Afflictus sum (Ps xxxvii, 9), ATTB; Dominus regit me (Ps xxii, 1–2), SATB; Benedictus Dominus (Ps xxx, 22), SSATB
Til min fødeø (S.P. Raben-Korch), TTBB, 1929
Seks Kanons, lige st., 1930
Sjølunds sangere (K. Elnegaard), SATTB, 1930
Ligbrændings–Kantate (Michaëlis), SSATB, 1931
Kvadet om Nordens harpe (A. Berntsen), TTBB, 1931
Kantate til indvielse af Radiumstationen (V. Rørdam), TTBB, 1931

1.3.4 Solosange

Melodramer

Franz Neruda in memoriam (prolog af J. Clausen), recitator, ork., 1915
Island (O. Lagoni), recitator, pf, 1929, ork. Emil Reesen

Arrangement

Prometheus (Schubert), A, orch, ? 1923–4

Sange

Vuggevise (?C. Nielsen), c1883
Diverse sange, 1887
Fem digte (J.P. Jacobsen), op.4, 1891: Solnedgang, I seraillets have, Til Asali, Irmelin Rose, Har dagen sanket al sin sorg
Tre sange (Paludan-Müller og Jacobsen), 1891
Viser og vers (Jacobsen), op.6, 1891: Genrebillede, Seraferne, Silkesko over gylden læst!, Det bødes der for, Vise af ‘Mogens’
Min søn! Om du vil i verden frem, folkesang, c1894
Sange af Ludvig Holstein (Holstein), op.10, 1894: Æbleblomst, Erindringens sø, Sommersang, Sang bag ploven, I aften, Hilsen
Strofiske sange, op.21, 1902–7; bd. 1: Skal blomsterne da visne (Rode), Høgen (Aakjær), Jens Vejmand (Aakjær); bd. 2: Sænk kun dit hoved, du blomst (Jørgensen), Den første lærke (Aakjær), Husvild (Johannes V. Jensen), Godnat (Jensen)
Du danske mand (Drachmann), 1906
Jeg synes om din Lette Gang (?Carl Nielsen), 1906
Afholdssang (Moldberg-Kjeldsen), 1909
De unges sang (J.C. Hostrup), 1909
Børnehjælpdagens sang (Jørgensen), 1911
Johs. Jørgensens ungdomssang (Jørgensen), 1913
Salmer og aandelige sange, 49 melodier, 1913–14
En snes danske viser, bd. 1, 1913–4, i samarbejde med Thomas Laub
En snes danske viser, bd. 2, 1914–17, i samarbejde med Laub
Barnets sang (J. Dam), 1915
Studie efter naturen (H.C. Andersen), 1916
Blomstervise (Holstein), 1917
Tyve folkelige melodier (diverse forfattere), 1917–21
To aandelige sange, 1917–19

Christianshavn (O. Bauditz), c1918
Gry (H. Lorenzen), 1919–20
Fire folkelige melodier, 1922
Sof sött, 1922
[Folkehøjskolens Melodibog], 1922, heri 33 melodier af Carl Nielsen, alle tidl. publiceret
Balladen om bjørnen, op.47 (A. Berntsen), 1923
Dansk arbejde (V. Rørdam), 1923
Hjemlige Jul (E. Bønnelycke), 1923
Julesang ‘Himlen Mørkner’ (M. Falck), 1923
Julesang ‘Kom Jul til jord’ (J. Wiberg), 1923
Det vi ved at siden slangens gift (Hostrup), 1923–4
Ti danske småsange, 1923–4
Der er et yndigt land (Oehlenschläger), 1924
Fire Jydske sange, 1924–5
Nye melodier til Borups sangbog (diverse forfattere), 1926
Det är höst (A. Rogberg), 1926
Dansk vejr (O. Rode), 1927
Den trænger ud til hvert et sted (Hostrup), 1927
Guldfloden (Ingemann), 1927
Tillæg til Folkehøjskolens melodibog (diverse forfattere), c1927
Vocalise-étude, 1927
Velkommen, lærkelil (Richardt), 1928
Danmark, nu blunder den lyse Nat (Thøger Larsen), 1929
Der gaar et stille Tog (B. Bjørnson), 1929
Fremtidens land (Bjørnson), 1929
Hjemstavn (F. Poulsen), 1929
Vi Jyder (V. Bartrumsen), 1929
Gensyn (F. Paludan-Müller), 1930
Det som lysner over vangen (F. Poulsen), 1931

1.3.5 Kammermusik

For 3-5 instrumenter

Trioer og kvartetter for messingblæsere, c1879–83, ikke bevarede
Strygekvartet, d-mol, 1882–3
Klavertrio, G-dur, 1883
Diverse satser for strygekvartet, c1883–7
Strygekvartet, F-dur, 1887
Strygekvartet, g-mol, op.13, 1887–8, rev. 1897–8
Strygekvintet, G-dur, 2 vn, 2 va, vc, 1888
Strygekvartet, f-mol, op.5, 1890
Strygekvartet, E-dur , op.14, 1897–8, ny version 1899–1900
Piacevolezza, op.19, str4tet, 1906; rev. som Strygekvartet, F-dur, op.44, c1919
Ved en ung kunstners baare, str4tet, kb, 1910
Serenata invano, kl, fag, hn, vc, kb, 1914
Blæserkvintet, op.43, 1922

For 2 instrumenter

Fantasistykke, g-mol, klar, pf, c1881
Sonate nr.1, G-dur, vn, pf, 1881–2
Duet, A-dur, 2 vn, 1882–3
Romance, G-dur, vn, pf, c1882–3
[2] Fantasistykker, op.2, ob, pf, 1889
Sonata [no.1], A-dur, op.9, vn, pf, 1895
Sonata no.2, op.35, vn, pf, 1912
Canto serioso, hn, pf, 1913
Allegretto, F, 2 rec, 1931

1.3.6 Instrumental- musik

For klaver

Skomagerens Brudevals, D-dur, c1878
To karakterstykker, c1882–3
Fem Klaverstykker, op.3, 1890
Symfonisk Suite, op.8, 1894
Humoreske-bagateller, op.11, 1894–7
Fest-præludium ‘Ved Aarhundredskiftet’, 1900
Drømmen om ‘Glade Jul’, 1905
Chaconne, op.32, 1916–17
Tema med variationer, op.40, 1917
Suite ‘Den Luciferiske’, op.45, 1919–20
Tre Klaverstykker, op.59, 1927–8
Klavermusik for små og store, op.53, 2 bd., 1929–30
Klaverstykke, C-dur, c1931

For orgel

29 små præludier, op.51, 1929
To præludier, 1930
Commotio, op.58, 1930–31

For violin

Polka, A-dur, vn, c1874
Praeludium og Tema med Variationer, op.48, 1923
Preludio e presto, op.52, 1927–8

For langeleg (gammelt folkeinstrument)

Tre Kompositioner, 1918

1.3.7 Litterære skrifter

Litterære skrifter

 

Fellow, John (red.): Carl Nielsen til sin samtid, 3 bd. med CN’s skrifter, Kbh., 1999

Fellow, John (red.): Carl Nielsen Brevudgaven, bd. 1-12, Kbh., 2005-15

Nielsen, Carl: Levende musik (København, 1925)

Nielsen, Carl: Min fynske barndom (København, 1927)