Noder

http://www.kb.dk/da/kb/nb/mta/cnu/

I 2009 afsluttedes den første samlede praktisk/videnskabelige udgave af Nielsens værker i 32 bind. Hvert bind er forsynet med et forord, der beskriver hvert enkelt værks tilblivelseshistorie, og en afsluttende kritisk beretning med kildeoversigt og revisionsberetning, der i detaljer gør rede for varianter, ændringer og analogi-tilretninger mm. Til operaer, korværker og koncerter findes også klaverpartitur og stemmemateriale.  Noder, forord og kritiske kommentarer kan downloades frit.

Den trykte udgave forhandlers af Edition Wilhelm Hansen.