Litteratur

Hvis du også gerne vil læse en bog om Nielsens liv og virke…

Dolleris, Ludvig: Carl Nielsen: en musikografi. Odense, 1949

Fellow, John: Vil Herren ikke hilse på sin Slægt? Kbh., 2005

Dürrfeldt, Peter: Den lille Carl Nielsen. Kbh., 2014

Enghoff, Torben: Carl Nielsen – et overblik. Kbh., 2015

Grimley, Daniel M.: Carl Nielsen and the Idea of Modernism, 314 pages, The Boydell Press, Woodbridge, 2010

Hatt, Emilie Demant (udgivet af John Fellow): Foraarsbølger. Kbh., 2002

Jensen, Jørgen I.: Carl Nielsen – danskeren. Kbh., 1991

Mathiassen, Finn: Livet, Musikken og Samfundet. En bog om Carl Nielsen. Århus 1986

Meyer, Torben og Irmelin Eggert Møller (red.):  Carl Nielsens breve i udvalg og med kommentarer, Kbh., 1954

Meyer, Torben og Frede Schandorf Petersen: Carl Nielsen. Kunstneren og mennesket. bd. 1-2, Kbh., 1948

Schousboe, Torben (red.): Carl Nielsens dagbøger og brevveksling med Anne Marie Carl-Nielsen. Kbh., 1983

Simpson, Robert: Carl Nielsen: Symphonist. London, 1952, revideret udgave, 1979

Steensen, Steen Chr.: Musik er Liv – en biografi om Carl Nielsen. Kbh., 1999

Telmányi, Anne Marie: Mit barndomshjem. Kbh., 1965

Vorre, Ida-Marie (red.): I Fyn er alting anderledes. En antologi om Carl Nielsen og hans fynske baggrund, med bidrag af: Jørgen Larsen, Ellen Warring, Ida-Marie Vorre, Torben Grøngaard Jeppesen, Anders Myrtue, Finn Schumacker, Johannes Nørregaard Frandsen og Bertel Krarup. Odense 2015

Bøger om Anne Marie Carl-Nielsen

Anne Marie Carl-Nielsen – en registrant over billedhuggerens værker. Odense, 2010

Christiansen, Anne: Anne Marie Carl-Nielsen – født Brodersen, biografi. Odense, 2013

Christiansen, Anne: Carl Nielsen-parrets Kunstsamling, Odense 2015