Kilder

Hovedkilden til viden om Carl Nielsen er foruden musikken komponistens egne meget bevægende og læseværdige barndomserindringer, artikler og breve. Disse er i løbet af de seneste år blevet udgivet i omfattende videnskabelige udgivelser:

Fellow, John (red.): Carl Nielsen til sin samtid, 3 bd. med CN’s skrifter, Kbh., 1999

Fellow, John (red.): Carl Nielsen Brevudgaven, bd. 1-12, Kbh., 2005-15 . Her gengives både breve til og fra Carl Nielsen

Fanning, David and Michelle Assay (red.): Carl Nielsen, Selected Letters and Diaries, 832 pages, Museum Tusculanum Press, 2017

Nielsen, Carl: Min fynske barndom, udkom første gang i 1927 og er siden genoptrykt mange gange, senest i en gennemkommenteret udgave ved Ejnar Stig Askgaard og Thomas Søndergaard Estrup Iversen i 2015

Nielsen, Carl: Levende Musik. Essaysamling, der udkom første gang i 1925, genudgivet mange gange.