Læs mere om Carl Nielsen

Hvis du også gerne vil læse en bog om Nielsens liv og virke…

Torben Meyer og Frede Schandorf Petersen: Carl Nielsen. Kunstneren og mennesket. 2 bd., København, 1948

Ludvig Dolleris: Carl Nielsen: en musikografi. Odense, 1949

Robert Simpson: Carl Nielsen: Symphonist. London, 1952, rev. udg. London og New York, 1979

Torben Meyer og Irmelin Eggert Møller, udg.: Carl Nielsens breve i udvalg og med kommentarer, København, 1954

Torben Schousboe: Carl Nielsens dagbøger og brevveksling med Anne Marie Carl-Nielsen. København, 1983

Anne Marie Telmányi: Mit barndomshjem. København, 1965

Jørgen I. Jensen: Carl Nielsen – danskeren. København, 1991

Steen Chr. Steensen: Musik er Liv – en biografi om Carl Nielsen. København, 1999

John Fellow, udg.: Carl Nielsen til sin samtid, 3 bd. med CN’s skrifter, København, 1999

Emilie Demant Hatt, udg. John Fellow: Foraarsbølger. København, 2002

John Fellow: Vil Herren ikke hilse på sin Slægt? København, 2005

John Fellow, udg.: Carl Nielsen Brevudgaven. Bd. 1, København, 2005, bd. 2, 2006, bd. 3, 2007, bd. 4, 2008